Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pär-Ola Gullberg; Fredrik Holmström; Jonas Karlsson BTH-IMA-EX--2001/C-05--SE, pp. 7. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2001.

The work

Författare / Author: Pär-Ola Gullberg, Fredrik Holmström, Jonas Karlsson
Titel / Title: Horisontalrörelse för svetsbrännare
Abstrakt Abstract:

Att utveckla en utrustning för positionering av en svetsbrännares horisontalrörelse.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Uddcomb, utv98

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jöran Tholén
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Uddcomb Engineering AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exjobb sammanfattning.pdf (49 kB, öppnas i nytt fönster)