Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Ericsson 99009, pp. 81. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Magnus Ericsson
Titel / Title: Utveckling av Luthagen
Abstrakt Abstract:

Detta är mitt examensarbete på programmet for
Fysisk Planering, Högskolan Karlskrona/
Ronneby. Examensarbetet som omfattar 20 poäng
av utbildningens 180 poäng har bedrivits under
perioden september 1998 till maj 1999.
Efter kontakt med Uppsala kommun där jag tagit
del i aktuella planeringsprojekt med bland annat
framtagandet av en översiktsplan för staden, har
jag valt att göra en översiktlig plan for en begränsad
del av Uppsala tätort, Luthagens kommundel.
I mitt arbetet har jag tittat på förutsättningar och
möjligheter till stadsutveckling inom Luthagen.
Inspirerande idéer och teorier om framtida stadsutveckling
har jag bland annat funnit i litteratur
som Stadens Renässans av Jerker Söderlind samt
Stadsmiljörådets publikation Stadslandskapet-söndefall
eller läkning.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: stadsplanering, översiktsplanering, stadsutveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
gosta.blucher@ifp.hk-r.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Uppsala kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: