Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linn Eriksson; Mariamma Sandström , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Linn Eriksson, Mariamma Sandström
linn84e@hotmail.com, mariamma.sandstrom@glocalnet.net
Titel / Title: Kvinnors upplevelser efter en gynekologisk cancer - En litteraturstudie.
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Gynekologisk cancer är näst efter bröstcancer den cancerform som kvinnor i störst utsträckning drabbas av. En ökning av livmoderhalscancer- och äggstockscancer har skett under de sista 20 åren. I tidigare forskning ligger mycket av fokus på upplevelser under diagnos och behandling ochmånga studier är också genomförd med kvantitativ metod. Syfte: Var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha överlevt en gynekologisk cancer. Metod: En litteraturstudie där de inkluderadestudierna använt en kvalitativ design. De sex kvalitativa artiklarna som sökningarna resulterade i analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Rädsla, Ensamhet och Ny syn på livet. Kvinnorna var rädda för återfalläven lång tid efter avslutad behandling och upplevde en ångest inför att behöva leva med rädslan resten av livet. Ensamhet upplevdes när anhöriga inte förstod innebörden av att ha drabbats av cancer. Efter cancern fick kvinnorna nya värderingar, kände ny livsglädje och prioriterade det som var viktigt i livet. Slutsats:Lång tid efter en gynekologisk cancer kan kvinnorna upplevastarka känslor och om kunskapen om de känslorna implementeras i vården kan sjuksköterskan ge bästa möjliga omvårdnad till dessa kvinnor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Gynekologisk, Cancer, Upplevelse, Överlevande, Livsvärld

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8sypnr
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/02/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012eriksson.pdf (970 kB, öppnas i nytt fönster)