Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tor Hagman , pp. 28. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Tor Hagman
Titel / Title: Soundscapes of 56.163 N / 15.585 E - en audiell analys av stadsmiljön i Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Arbetet behandlar stadens ljud, våra upplevelser av de och hur de kan bli en tillgång i planeringssammanhang. Ofta när man diskuterar ämnet ljud/stadsbyggnad handlar det om bullerproblem och liknande. Jag har valt att i första hand lyfta fram andra aspekter, utan att för den skull vara ignorant mot problemen. På så sätt har jag försökt skapa en ökad medvetenhet om ljudets inverkan på stadsmiljön, hos mig själv lika väl som hos lyssnaren.

Som utgångspunkt har jag haft stadsmiljön i Karlskrona där jag testat en generell metod för inventering av stadens ljud för att sedan föreslå förbättringar som kan genomföras på olika nivåer.

Arbetet resulterade av naturliga skäl i en ljud-bok (cd-bok)där text läses in kombinerat med ljudklipp från stadsmiljön.Detta format kan dock, ännu inte, publiceras här utan pdf-filen innehåller manuset.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsbyggnad, ljud, planering, soundscape, Lynch

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/08/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är ett manus för examensarbetet. Själva examensarbetet utgörs av en ljudfil.

Kontakt: torhagman@hotmail.com
070-2281006

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: manus för soundscapes of....pdf (253 kB, öppnas i nytt fönster)