Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Persson MSE-2005-18, pp. 38. TEK/avd. för programvaruteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Johan Persson
michael.mattsson@bth.se
Titel / Title: Improvement of Estimated Time of Arrival for Railroad Traffic
Översatt titel / Translated title: Förbättring av kvaliten på ankomsttidsestimeringar inom järnvägstrafiken
Abstrakt Abstract:

Denna rapporten studerar effekterna i det svenska järnvägsnätet och kvaliten på de estimerade ankomsttider för tågen. Effekterna som studeras i rapporten är resultatet av hur kvaliten på ankomsttideren ändras när en positioneringsapparat introduceras i järnvägstrafiken. Rapporten studerar också hur kvaliten på uppskattningen av ankomsttidernas ändras då man reducerar antalet driftledningscentraler och centraliserar järnvägsorganisationen. Rapporten fortsätter med att rangordna dessa olika metoder och utreda vilken av de två metoderna som har störst inverkan och som är den mest fördelaktiga metoden. Ett försök görs också att sätta ett värde på hur mycket bättre varje metod, och olika kombinationer av metoderna, är i förhållande till varandra.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna rapporten studerar effekterna i det svenska järnvägsnätet och kvaliten på de estimerade ankomsttider för tågen. Effekterna som studeras i rapporten är resultatet av hur kvaliten på ankomsttideren ändras när en positioneringsapparat introduceras i järnvägstrafiken. Rapporten studerar också hur kvaliten på uppskattningen av ankomsttidernas ändras då man reducerar antalet driftledningscentraler och centraliserar järnvägsorganisationen. Rapporten fortsätter med att rangordna dessa olika metoder och utreda vilken av de två metoderna som har störst inverkan och som är den mest fördelaktiga metoden. Ett försök görs också att sätta ett värde på hur mycket bättre varje metod, och olika kombinationer av metoderna, är i förhållande till varandra.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Railroad, Trains, ETA, ATA, Quality, Simulation, Scenarios, Delays, Predictions

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 11/07/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Paul Davidsson
paul@bth.se
Examinator / Examiner: Michael Mattson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Email: jo.persson@gmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: master.pdf (375 kB, öppnas i nytt fönster)