Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jari Heiskanen , pp. 36. TEK/avd. för programvaruteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Jari Heiskanen
jheiska2@hotmail.com
Titel / Title: WLAN prestanda i IEEE 802.11n
Översatt titel / Translated title: WLAN performance in IEEE 802.11n
Abstrakt Abstract:

WLAN/n är en attraktiv teknik då det ökar data genomströmningen och räckvidden med ökad effektivitet som ger mer bits per sekund. Utvecklingen inom 802.11n har ökat data raten och prestanda till högre nivåer. En teknik är att använda multipla antenner för sändare och mottagare för att sända multipla data strömmar genom MIMO system för n standarden. Mobila enheter i en cell kanske inte har fixerade positioner i cellen så utveckling av mer avancerade algoritmer som OFDM har också utvecklats och presenteras i den här rapporten.

Interference för signalen är ett dilemma då den beräknade mängden av data tillverkare av wlan produkter har i sina specifikationer knappast stämmer med verkligheten när man mäter data genomströmning. Resultat från experimenten visar att störningar i vissa fall kan anses vara ett problem.

Målet med den här rapporten är att besvara frågeställning kring olika tekniker inom WLAN teknologin och vilka typer av störningar och utveckling det finns för en stabilare och högre data genomströmning. Experimenten inkluderar WLAN nät i naturlig miljö med accesspunkt och laptop med nätverkskort.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications

Nyckelord / Keywords: OFDM, WLAN, Interference, MIMO, 802.11n

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/25/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Carlsson
Anders.Carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_bth.pdf (1505 kB, öppnas i nytt fönster)