Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Klara Falk , pp. 77. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Klara Falk
Titel / Title: Vinterkvarter och sommarparadis - en fördjupning av översiktsplaner för Rälla och Stora Rör på Öland
Abstrakt Abstract:

Ett samrådsförslag till fördjupning av Borgholm och Mörbylånga kommuners översiktsplaner för orterna Rälla och Stora Rör.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Översiktsplan, fördjupning, Öland, kommungräns

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00