Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Faysal Hameed; Mohammad Ejaz MSE-2008-11, pp. 65. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2008.

The work

Författare / Author: Faysal Hameed, Mohammad Ejaz
faysal_hameed@hotmail.com, ijazbutt1@hotmail.com
Titel / Title: Model for conflict resolution in aspects within Aspect Oriented Requirement engineering
Översatt titel / Translated title: Modell för konfliktlösning i aspekter inom Aspect Oriented Requirement engineering
Abstrakt Abstract:

Requirement engineering is the most important phase within the software development phases since it is used to extract requirements from the customers which are used by the next phases for designing and implementation of the system. Because of its importance, this thesis focuses on the term aspect oriented requirement engineering, which is the first phase in aspect oriented software development used for the identification and representation of requirements gathered in the form of concerns. Besides the overall explanation of aspect oriented requirement engineering phase, detail attention is given to a specific activity within AORE phase called conflict resolution. Several techniques proposed for conflict resolution between aspects is discussed along with an attempt to give a new idea in the form of an extension of the already proposed model for conflict resolution. The need for extension to the already proposed model is justified by the use of a case study which is applied on both the models i.e. on the original model and on the extended model to compare the results.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Krav engineering är den viktigaste fasen
inom mjukvaruutveckling faser eftersom det är
användas för utvinning av krav från kunder som
används av de följande faserna för utformning och
genomförandet av systemet. På grund av dess
betydelse, denna avhandling fokuserar på sikt aspekt
orienterade krav på teknik, som är den första
fasen i aspekt Orienten mjukvaran utveckling används
för identifiering och representation
krav som samlats in i form av oro.
Förutom det övergripande förklaring av aspekt oriented
Kravet tekniska fasen, detalj uppmärksamhet
ges till en specifik verksamhet inom AORE fasen kallas
konfliktlösning. Flera metoder som föreslås för
konfliktlösning mellan aspekter diskuteras tillsammans
med ett försök att ge en ny idé i form av en
utvidgning av redan föreslagna modellen för konflikt
resolution. Behovet av förlängning av redan
föreslagna modellen är motiverad av att använda en fallstudie
som appliceras på båda modellerna dvs i den ursprungliga
modellen och om den utvidgade modell för att jämföra
resultat.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Mathematics\Probability and Statistics
Nyckelord / Keywords: Aspect oriented requirement engineering (AORE), conflict resolution, concerns and priority comparison.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Internetsystems
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Mia Persson
mia.persson@bth.se
Examinator / Examiner: Robert Feldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

faysal_hameed@hotmail.com, ijazbutt1@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: master_thesis_mse_2008_11.pdf (426 kB, öppnas i nytt fönster)