Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Vikström Ask MSE-2003:08, pp. 43. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Anna Vikström Ask
anna.ask.wikstrom@bth.se
Titel / Title: Reasons for fire fighting in projects
Abstrakt Abstract:

This work is a study examining the causes of fire
fighting in software projects. Fire fighting is the
practice of reactive management, i.e. focus being put at
solving the problem of the moment. The study in the
thesis is performed in two parts, one part is a literature
study examining what academia considers as the
reasons of fire fighting and how to minimise the
problem. The other part of the thesis is an interview
series performed in the industry with the purpose of
finding what they consider the causes of the fire
fighting phenomena. What is indicated by the interview
series, as being the main causes of the problems are
problems that are related to requirements, and problems
caused by persons with key knowledge leaving the
project.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta arbete undersöker orsakerna bakom "fire fighting" i mjukvaru projekt. "Fire fighting", eller brandsläckning, är utövandet av reaktivt management, dvs. att gruppen lägger fokus på att lösa de problem som för tillfället finns i projektet. Arbete är uppbyggt i två delar, den ena delen är en literaturstudie och den andra en studie av vad industrin anser orsaka "fire fighting" beteendet.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: fire fighting reasons, requirements management, key knowledge, software projects

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Claes Wohlin
claes.wohlin@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: microsoft word - master thesis.pdf (360 kB, öppnas i nytt fönster)