Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josef Ström Bartunek MEE04:28, pp. 63. TEK/avd. för signalbehandling, 2004.

The work

Författare / Author: Josef Ström Bartunek
mkn@bth.se
Titel / Title: Minutiae Extraction from Fingerprint with Neural Network and Minutiae based Fingerprint Verification
Översatt titel / Translated title: Minutiae Extraktion från Fingeravtryck med Neural Nät och Minutiae baserad Fingeravtryck Verifikation
Abstrakt Abstract:

Human fingerprints are rich in details called minutiae, which can be used as identification marks for fingerprint verification. The goal of this thesis is to develop a complete system for fingerprint verification through extracting and matching minutiae. A neural network is trained using the back-propagation algorithm and will work as a classifier to locate various minutiae. To achieve good minutiae extraction in fingerprints with varying quality, preprocessing in form of binarization and skeletonization is first applied on fingerprints before they are evaluated by the neural network. Extracted minutiae are then considered as a 2D point pattern problem and an algorithm is used to determine the number of matching points between two point patterns. Performance of the developed system is evaluated on a database with fingerprints from different people and experimental results are presented.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Människans fingeravtryck är rikt på detaljerna som kallas minutiae, vilka kan användas som identifierings märke för fingeravtryck verifikation. Mål med denna magister examen arbete är att ta fram ett komplett system för fingeravtryck verifikation igenom att extrahera och matcha minutiae. Ett neuralt nät blev tränat med hjälp av back-propagation algoritm och kommer att arbeta som en klassificerare för att lokalisera de olika minutiae. För att få en bra minutiae extraktion i fingeravtryck med varierande kvalitet behövs det en förbehandling i form av binarization och skelettifiering som appliceras på fingeravtryck innan de är evaluerade av neurala nätet. Extraherade minutiae är betraktade som en 2D punkt mönster problem och en algoritm används för att fastställa antal matchande punkter mellan två punkt mönster. Systemets prestanda testas på en databas med fingeravtryck från tjugo personer och den experimentella resultat presenteras.
Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: Biometrics, Fingerprints, Neural Networks, Binarization, Skeletonization, Point Pattern Matching

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Nilsson
mkn@bth.se
Examinator / Examiner: Mikael Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för signalbehandling
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Adress:
Josef Ström Bartunek
Studentvägen 1:40
372 40 Ronneby

tel.nr.:073-612 75 37

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis.pdf (1345 kB, öppnas i nytt fönster)