Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anette Kristoffersson; Katarina Brorsson , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Anette Kristoffersson, Katarina Brorsson
Titel / Title: Att leva med en demenssjuk
Översatt titel / Translated title: Living with a person who suffers from dementia
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: 150 000 - 200 000 svenskar beräknas lida av någon slags demenssjukdom. Demens orsakas av sjukliga förändringar och skador på hjärnan som påverkar tankeförmåga och minnesfunktioner. Det blir allt vanligare att anhöriga vårdar en demenssjuk person i hemmet. En anledning är att vårdplatserna blir färre och de äldre fler. Metod: Detta är en kvalitativ litteraturstudie. Syfte: Att belysa de känslor den anhörige upplever vid vård av en demenssjuk i hemmet. Resultat: analysen ledde till sju kategorier: Känslan av skam, skuld och obehag, känslan av ansvar, känslan av trötthet och stress, känslan av frustration, känslan av sorg, känslan av isolering och ensamhet samt känslan av glädje, kontroll och frihet. Slutsats: Resultatet visade att anhörigvårdare ofta har ett tungt ansvar med många blandade känslor. Känslorna kan skilja sig åt från den ena till den andra anhörigvårdaren, även om deras situation i stort sett är densamma.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: demenssjukdom, anhörigvård, vård i hemmet, känslor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
lka@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kristoffersson&brorsson.pdf (1119 kB, öppnas i nytt fönster)