Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rörstad Marcus , pp. 17. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Rörstad Marcus
Titel / Title: 3d-animation i mörkrets tecken
Abstrakt Abstract:

Mitt projekt är en film i 3d med en skräckfylld underton som utspelas genom en fiktiv persons ögon där färden går genom en skog fram till vad som ser ut att vara en nedlagd fabrik. Men där tystheten från början råder visar sig både det ena och det andra utav märkligheter uppstå!
Effekterna för den mörka upplevelsen är prioriterad framför en begriplig handling, och därför finns inga övertydliga budskap som underskattar betraktarens egna slutsatser av filmen. Filmen är ett experiment med 3d, postproduktion och ljud som visar en blandning av konkreta spänningsmoment och en morbid känsla av rå död!

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: 3d , grafik , animation , animering , 3d-animation , 3d-film , 3d-projekt , maya , alias , digital fusion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion.pdf (204 kB, öppnas i nytt fönster)