Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Pettersson , pp. 33. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Mattias Pettersson
mattiaspgames@gmail.com
Titel / Title: Mjukvarubaserad 3D-renderare
Översatt titel / Translated title: Softwarebased 3D-renderer
Abstrakt Abstract:

Abstrakt
Produkten som jag har utvecklat är en mjukvarubaserad 3D-renderare. För att göra
en sådan produkt är man tvungen att gå djupt in i området 3D och utföra alla
beräkningar på egen hand. Dessa tar annars grafikkortet hand om.
Denna rapport förklarar varför jag har valt att göra en egen mjukvarubaserad 3D-
renderare och vad den är för något och i vilka områden den används.
Här förklaras även min syn på programmering, digitala spel, vad programmering
innebär för mig och hur min syn på spel har påverkat mig med tiden. Jag tar även
upp mina tankar om spelindustrin och samhällets misstolkade värderingar av spel
samt vad för sorts spel jag anser skulle gynna mänskligheten i framtiden. Vad jag
tycker om utbildningen Digitala spel nämns också samt hur jag tror att den skulle
kunna förbättras.
Slutligen följer en kortfattad beskrivning av hur mitt projekt har genomförts.
Abstract
The product I have been developing is a software based 3D renderer. To do such a
thing you need to go deeply into the 3D subject and do all calculations which
normally would be handed over as tasks to the graphic card.
This document explains why I have chosen to do my own software based 3D
renderer and what it really is. The document also explains what a 3D renderer does
and in which places it is being used.
Here you will also find my own explanation about programming and digital games,
the meaning of programming for me and how my vision towards games has affected
me in time. My ideas of the gaming industry, the misunderstandings of games in
society and what sort of games that I think would aid humanity in the future. What I
think about the education Digital Games will also be brought up as well as how I think
Digital Games could be improved.
Finally, a short description how the process of my project has been carried out will be
told.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: 3D-renderare, mjukvarubaserad, SDL, 3D-pipeline, programmering.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 08/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Joel Hakalax
joel.hakalax@bth.se
Examinator / Examiner: Joel Hakalax
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Tele: tel 0709-210255

Mail: mattiaspgames@gmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mapq05_3drenderare_slureflektion.pdf (303 kB, öppnas i nytt fönster)