Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Ericsson; Patrik Nilsson , pp. 75. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Johan Ericsson, Patrik Nilsson
joea02@student.bth.se, pani01@student.bth.se
Titel / Title: e-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt
Översatt titel / Translated title: e-business – Which factors can make an e-business company successful?
Abstrakt Abstract:

Att besvara - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt?

Metod: Kvalitativ enkätundersökning med öppna svar.

Undersökningen visade att framgångsfaktorerna finns i ett sammanhang. De faktorer som vi ser som kritiska i ett e-handelsföretag är logistik, speciell produkt, bra ledning, kundkontakt och en viss del av teknisk utveckling.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: e-handel, framgång, e-business

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
peter.stevrin@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ericssonnilsson.pdf (222 kB, öppnas i nytt fönster)