Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Azemina Gojak; Jessica Villegas Hellgren , pp. 21. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Azemina Gojak, Jessica Villegas Hellgren
azeminag@yahoo.se, eller, jessica.villegas.hellgren@gmail.com
Titel / Title: Upplevelsen av kommunikation på arbetsplatsen - Formell/informell samt verbal/icke verbal kommunikation efter en omorganisation -
Abstrakt Abstract:

Det är allt mer vanligt idag att organisationer arbetar innovativt i olika avseenden och omorganiserar så att medarbetare får flytta fysiskt, det innebär även en mental förändring. Medarbetarna befinner sig i olika dimensioner och processer, som kan upplevas positiva eller negativa efter en omorganisation. I studien låg fokus på hur kommunikation fungerar efter en omorganisation och hur den upplevs av medarbetarna. Påverkas formell/informell samt verbal/icke verbal kommunikation efter en omorganisation? Studien är kvalitativ med en fenomenologisk utgångspunkt samt EPP-modellen för dataanalys. Fältstudien är triangulär och innehöll en observation och 34 strukturerade intervjufrågor till sju deltagare. Det som kom fram i resultatet av studien är att verbal och informell kommunikationen upplevs som lättare och formell och skriftlig kommunikation behöver förbättras.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: kommunikation, omorganisation, upplevelse, arbetsplats

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8rflve
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 02/13/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Linström
Examinator / Examiner: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gojak.pdf (262 kB, öppnas i nytt fönster)