Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Azhar Ali Mian; Sardar Usman Khalid MEE10:37, pp. 84. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: Azhar Ali Mian, Sardar Usman Khalid
azharali_mian@hotmail.com, sardarusman348@hotmail.com
Titel / Title: Multi-Protocol Label Switching Traffic Engineering with QoS
Översatt titel / Translated title: Multi-Protocol Label Switching Trafikteknik med QoS
Abstrakt Abstract:

The world has emerged as a global village. Internet has brought an amazing change in the era of modern communications. Demand for multimedia applications and an ever increasing amount of VoIP traffic have increased data rate and bandwidth requirements. It has become a big chal-lenge to provide best quality applications.
Traffic engineers are working hard over Internet Protocol (IP) and Routing Protocols (RPs) in order to cope with this challenge. IP networks have offered these services efficiently until now, but there are several issues with IP routing that affect the Quality of Service (QoS). Multi-Protocol Label Switching (MPLS) has emerged as an agile technology which promises effective security together with high speed data delivery.
MPLS networks use switching instead of conventional routing. MPLS doesn’t replace existing IP networks, but guarantees instead better QoS in existing IP networks as well as future routing technologies, providing thus a suitable environment for Traffic Engineering (TE). The Class of Service (CoS) architecture provided by MPLS can easily be coordinated with IP QoS mecha-nisms.
Traffic can be switched based on resource utilization and network performance instead of using static routing techniques such as selecting a path with least cost, optimizing thus the MPLS network for heavy application at desired quality.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Världen har blivit en global by. Internet har inneburit en fantastisk förändring i en tid präglad av modern kommunikation. Efterfrågan på multimediaapplikationer och en allt större mängd VoIP-trafik har ökat datahastighet och krav på bandbredd. Det har blivit en stor utmaning att ge bästa kvalitet ansökningar.
Trafiken tekniker arbetar hårt over Internet Protocol (IP) och routingprotokoll (RPS) för att klara av denna utmaning. IP-nät har erbjudit dessa tjänster på ett effektivt fram tills nu, men det finns flera problem med IP-routing som påverkar Quality of Service (QoS). Multi-Protocol Label Switching (MPLS) har utvecklats till en flexibel teknik som utlovar effektiv säkerhet tillsammans med hög hastighet leverans.
MPLS-nätverk används byte istället för konventionella routing. MPLS ersätter inte de befintliga IP-nät, utan garantier i stället bättre QoS i befintliga IP-nät samt framtida routing-teknik, vilket har en lämplig miljö för trafikteknik (TE). Den klass som (COS) arkitektur som MPLS kan enkelt styras med IP QoS meka-nismer.
Trafiken kan kopplas grundas på resursutnyttjande och nätverksprestanda istället för att använda statisk routing tekniker som att välja en väg med lägsta kostnad, vilket optimerar därmed MPLS nät för tunga ansökan till önskad kvalitet.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: IP, MPLS, TE and QoS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Doru Constantinescu
doru.constantinescu@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Doru Constantinescu
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis_final.pdf (1599 kB, öppnas i nytt fönster)