Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magdalena Lundberg , pp. 28. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Magdalena Lundberg
Titel / Title: Nyanserade rum- En omgestaltning av Stortorget i Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Samtalet om det offentliga rummet diskuteras idag inom ett brett spektrum av olika ämnesområden. Beroende på ämnesområdet definieras det offentliga rummet olika. Dels finns beskrivningar om det offentliga rummet som en politisk eller social sfär och dels finns den fysiska rumsligheten. Boverket beskriver betydelsen av de offentliga rummen som en motkraft till ekonomisk, social och etnisk segregation där alla ska ha rätt att ta plats. Idag påverkas det offentliga rummet av olika maktförhållanden och begränsningar. Samtidigt tyder mer på att vi rör oss mindre i det offentliga rummet och spenderar mer tid i det privata hemmet. Förslaget till en omgestaltning av Stortorget i Karlskrona, med utgångspunkt i den teoretiska behandlingen av offentliga rum, har haft ambitionen att belysa en komplexitet gällande offentliga rum i Sverige och samtidigt försöka väcka en diskussion kring hur morgondagens offentliga rum kan se ut. Genom att skapa nya mobila aktivitetslokaler som allmänheten kan låna syftar förslaget till att erbjuda enskilda och grupper rum för aktivitet på Stortorget under dygnets alla timmar. Beroende på efterfrågan förändras de flexibla aktivitetsvolymerna. Lokalerna innehåller olika fysiska egenskaper för olika aktivitetsändamål. Moduler med olika storlek och varierat uttryck skapar en provisorisk karaktär på torget. Detta är en medveten strategi som syftar till att engagera allmänheten och därmed lämna aktivitetslokalernas framtid i deras händer.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: offentliga rum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/08/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nyanserade rum.pdf (1484 kB, öppnas i nytt fönster)