Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cama Maria Andersson; Mikael Vuckovic , pp. 18. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Cama Maria Andersson, Mikael Vuckovic
Titel / Title: Svårigheter i mötet mellan svensk sjukvårdspersonal och personer med invandrarbakgrund - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Enligt statistiska central byråns prognos (2003) kommer invandrare eller barn till invandrare att stå för cirka åtta procent av Sveriges befolkningsökning inom de närmsta tjugo åren. För att kunna bistå med god vård på lika villkor för hela befolkningen måste den svenska sjukvården anpassas efter det mångkulturella samhälle vi lever i. Syfte: Denna litteraturstudie syftar till att belysa svårigheter som kan påverka mötet mellan svensk vårdpersonal och personer med invandrarbakgrund. Metod: Litteraturstudien bygger på sju vetenskapliga artiklar, alla med kvalitativ forskningsansats. Studien analyserades utifrån Malterud (1996). Resultat: Resultatet av studien visar att verbal och icke-verbal kommunikation, kulturella olikheter och invandrares syn på sjukvård kan försvåra mötet mellan svensk sjukvårdspersonal och personer med invandrarbakgrund.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Mångkulturell, omvårdnad, svårigheter, invandrare, Sverige

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna-Greta Löwenadler
agl@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: andersson&vuckovic.pdf (1005 kB, öppnas i nytt fönster)