Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Zenja Stanic , pp. 55. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Zenja Stanic
Titel / Title: Konkurrensen i dagligvaruhandeln. En studie av konkurrens på en lokal marknad vid nyetablering av en lågpriskedja.
Översatt titel / Translated title: The Competition in the Grocery Retailing. A Study of Competition on the Local Market at Establishment of Low-price Store.
Abstrakt Abstract:

Vid prismätning av varukorg har det framkommit att prisnivå mellan de olika butikerna betydligt skiljer åt, mellan 17 – 47 % lägre genomsnittspris för varukorgen på Lidl än hos de andra dagligvaruhandlarna. Då konkurrenternas priser är en av de faktorer som påverkar prissättningen är det rimligt att tro att en nyetablering av en lågpriskedja på den lokala marknaden ökar prispressen och därmed får en priseffekt på hela marknaden speciellt när priserna så mycket skiljer åt som min prisunderökning visat.

Nyetablering av en lågpriskedja kommer att aktualisera en rad frågor hos konkurrenter, konsumenter och leverantörer. Köparnas förhandlingsstyrka stärks och de andra aktörerna i branschen blir tvungna att se över sitt pris. I sin tur kommer de att sätta press på sina leverantörer så att leverantörernas förhandlingsstyrka försvagas, speciellt när det handlar om de små/lokala leverantörerna.

För att kunna möta den växande konkurrensen bör aktörerna på marknaden försöka skapa/förbättra sina konkurrensfördelar och med exempelvis prissänkning, ny/bättre differentiering och/eller kostnadsreducering möta den växande konkurrensen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Dagligvaruhandel, konkurrens, konkurrensfördelar.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Söilen
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: stanicz.pdf (459 kB, öppnas i nytt fönster)