Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erik Johansson , pp. 19. TKS/Medieteknik, 2006.

The work

Författare / Author: Erik Johansson
kandidatarbete@tozz.org
Titel / Title: Phos Graphis
Översatt titel / Translated title: Phos Graphis
Abstrakt Abstract:

Phos Graphis är en mötesplats för fotografer och modeller. Denna mötesplats ska fungera som en grund för att hitta den medpart man söker, t.ex. en fotograf som letar efter en modell till ett projekt. Användarna erbjuds även egna gallerier och möjligheter att diskutera i forum samt privat meddelandefunktionalitet. Grundtanken är att Phos Graphis ska fungera som ett verktyg för att lättare kunna utvecklas inom sin roll.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: PHP, MySQL, CSS, XHTML, JavaScript, Fotografi, Foto, Phos Graphis, Community, Hemsida, Webbplats, Webbsida

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 09/06/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson
Examinator / Examiner: Johan Claesson, Mattias Schertell, Kerstin Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: phos graphis slutreflektion.pdf (123 kB, öppnas i nytt fönster)