Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrica Rosenqvist; Therese Nilsson; Hanna Claesson Ulrica Rosenqvist, Therese Nilsson, Hanna Claesson. Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé?, pp. 60. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Ulrica Rosenqvist, Therese Nilsson, Hanna Claesson
ulro01@student.bth.se, thni01@student.bth.se, hacl01@student.bth.se
Titel / Title: Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé?
Översatt titel / Translated title: Is it profitable to arrange competitions for best paper and business concept?
Abstrakt Abstract:

Purpose: The purpose with this paper is to get a deeper understanding for prizes and awards as a marketing tool and phenomena. Further we want companies/organizations that use this should be able to make better decisions concerning marketing towards students. Maybe they will get better results on the basis of our investigations.

Method: We used the qualitative method when we did the interview that was also non-standardized. The survey was quantitative, and the case study comprises both qualitative and quantitative method.

Conclusion: Companies/organizations that arrange this type of competitions have to look over their marketing of the competition. They have to get the student more interested in participating. They should use more distribution-channels and get some new thinking into their marketing.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för priser och utmärkelser som ett marknadsföringsverktyg och fenomen. Vidare vill vi att företag/organisationer som använder detta ska kunna fatta bättre beslut angående sin marknadsföring mot studenter och nå bättre resultat utifrån våra undersökningar.

Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metodteorin gällande intervjun, som också är icke-standardiserad. Enkäten var kvantitativ, och fallstudien omfattar både kvalitativ och kvantitativ metod.

Slutsatser: De företag/organisationer som arrangerar denna typ av tävling måste se över sin marknadsföring av tävlingen, för att verkligen få studenten att bli intresserad. Man borde använda sig av fler kanaler och få in ett nytänkande i marknadsföringen.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Uppsatstävling, Public Relations, Studenter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 02/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Tom Michel
thomas.michel@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: TelecomCity

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsatstävlingar.pdf (422 kB, öppnas i nytt fönster)