Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Patrick Aspenberg; Oscar Nilsson , pp. 58. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Patrick Aspenberg, Oscar Nilsson
Titel / Title: Hur utformar företagen sina belöningssystem?
Översatt titel / Translated title: How does the companies construct their reward systems?
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår undersökning av nybilsförsäljarna i Blekinge är att klargöra hur deras belöningssystem är uppbyggda. Sett ur ett ledningsperspektiv vill vi också veta hur de uppfattar sitt belöningssystem, och om de skulle vilja att det utvecklades vidare. Vi vill också ta reda på huruvida deras belöningssystem resulterar i de effekter som de eftersöker, och om systemet resulterar i ett positivt ekonomiskt resultat.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The purpose with our research of the new car salesmen in Blekinge is to clarify how their reward systems are constructed. From a manager perspective we also intend to find out how they perceive their reward system, and if they would like to have it further elaborated. We also intend to find out whether their reward system results in those effects they sought after, and if the system results in a positive economic result
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Belöningssystem, belöning, reward, system, lön, företag, ledning, bil, bilar, bilförsäljare, blekinge

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Søilen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

oscar@nilsson.tc

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rubbovichy.pdf (416 kB, öppnas i nytt fönster)