Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Törnqvist MEE06-xx, pp. 44. TEK/avd. för signalbehandling, 2006.

The work

Författare / Author: Henrik Törnqvist
mikael.nilsson@bth.se
Titel / Title: Bildbehandling för IR
Översatt titel / Translated title: Infrared Video Processing
Abstrakt Abstract:

An infrared video processing simulator has been implemented in MATLAB to support the development and hardware implementation of image processing algorithms in infrared camera systems. The simulator supports functions like non-uniformity correction, dead-pixel replacement, noise filtering, contrast enhancement and output pixel mapping. Five different methods for image stabilization have been evaluated.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: En simulator för bildbehandling av IR-video har tagits fram. Simulatorn har stöd för funktioner som korrigering av ickelinjäriteter hos detektorn, brusfiltrering och kontrastförbättring. Fem olika metoder för bildstabilisering har utvärderats.
Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: IR, video, image processing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 11/13/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Nicholas Högasten
nicholas.hogasten@flir.se
Examinator / Examiner: Mikael Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för signalbehandling
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: FLIR Systems AB
Anmärkningar / Comments:

0736758890