Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Björn Eklund , pp. 21. COM/School of Computing, 2012.

The work

Författare / Author: Björn Eklund
bjorneklund86@gmail.com
Titel / Title: Uppdelning av ett artificiellt neuralt nätverk
Abstrakt Abstract:

Artificiella neurala nätverk (ANN) har många användningsområden inom datavetenskap. Några av dessa är mönsterigenkänning, robotik, processkontroll, optimering och spel. Detta examensarbete kommer att handla om hur en alternativ lösning på den traditionella arkitekturen av hur ett neuralnät kan se ut. Jag kommer att undersöka om man kan ta ett stort och komplext neuralnät och bryta ned detta till mindre neuralnät utan att förlora kvaliteten på botarna i en spelmiljö kallad Open Nero. Detta för att försöka minska beräkningshastigheten av neuralnäten och förhoppningsvis även göra så botarna lär sig ett bra beteende snabbare.
Mitt examensarbete kommer att visa att min lösning av arkitekturen för ett neuralt nätverk inte fungerar speciellt bra då botarna inte lärde sig tillräckligt fort. En fördel med min arkitektur är dock att den är något snabbare än originalets i exekveringshastighet.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence

Nyckelord / Keywords: Artificiella neurala nätverk, genetiska algoritmer, ANN, GA

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wffpr
Program:/ Programme Spelprogrammering/Digital Game Development
Registreringsdatum / Date of registration: 07/22/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Johansson
stefan.johansson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012eklund.pdf (910 kB, öppnas i nytt fönster)