Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Gustavsson , pp. 63. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Emma Gustavsson
emma.gustavsson@cejie.com
Titel / Title: Trönninge hästby
Abstrakt Abstract:

Arbetet presenterar ett förslag till en hästby i Trönninge, en tätort fem kilometer norr om Varbergs centrum. Förslaget visar hur en hästby kan se ut, vad som behöver ingå och hur man ordnar det praktiskt.
Varberg ligger längs kusten i Hallands län ca 7 mil från Göteborg. I Varberg finns det idag inga hästbyar, men hästintresset i kommunen är mycket stort vilket ger ett bra underlag för en hästby. Varbergs kommun håller idag på att göra en fördjupad översiktsplan över Trönninge och har som förslag att ett av utbyggnadsområdena skall bli ett hästboende.

Hästbyar är ett ganska nytt fenomen som dyker upp på många olika ställen i Sverige. En hästby är ett område där man kombinerar sitt boende med ett gemensamt stall och ridanläggning. Det kan ses som ett alternativ till en egen hästgård. Man bor nära sitt stall och sköter gemensamt om och har ansvar för stallanläggningen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Planering, hästar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/27/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla LIndholm
gunilla.lindholm@ltj.slu.se
Examinator / Examiner: Gunilla Lindholm
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00