Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Thomas Hansson; Henric Laurin; Johan Lilja ISRN: BTH-IMA-EX—2003/C-12--SE, pp. 111. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2003.

The work

Författare / Author: Thomas Hansson, Henric Laurin, Johan Lilja
vpd00jli@student.bth.se
Titel / Title: Prototyputprovning av upphängningssystem
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet gick ut på att stötprova ett system för upphängning av kablar och rör i fartyg.
Vid stötprovningen monterades upphängningssystemet i en fixtur. Gruppen fick fria händer att utforma fixturen. Med hjälp av Fredy Olssons teorier om produktframtagning utvecklades en fixtur bestående av fyrkantrör.
Genom att värdera och selektera bland de lösningar som presenterades i examensarbetet ”Upphängningssystem” BTH-IMA-EX—2000/C-02-SE och andra nytillkomna likvärdiga lösningar, har gruppen kommit fram till och stötprovat ett system, bestående av aluminiumprofiler och vinklar från Bosch Rexroth.
Inför varje stötprov har gruppen, för att få en uppfattning om tidsåtgång, arbetsinsats och montagesekvens, utvärderat monteringsarbetet för upphängningssystemet.
Vid stötproven har det framkommit, att den svagaste komponenten är de vinkelfästen som sammanbinder systemen. Dessa går till brott redan vid låg belastning och alternativa fästen måste utvecklas.
Gruppen har utvecklat och provat två alternativa fästelement. Fästelementen dimensionerades med hänsyn till egenvikt och påkänningar pga. chock och fartygsrörelser. Resultaten från proven har varit lyckade. Det återstår dock fler prov innan en provinstallation i ett fartyg kan genomföras.
Prototyperna har dokumenterats med kompletta sammanställningsritningar samt med detaljritningar över tillverkade komponenter för detsamma.
Ingående köpekomponenter har dokumenteras med uppgift om komponentslag, föreslagen leverantör, beteckning, huvuddimensioner, prestanda och pris.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Kockums, Karlskronavarvet, upphängningssystem, stötprov

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Yngve Stiessel
yngve.stiessel@kockums.se
Examinator / Examiner: Morgan Klang
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Kockums AB