Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Martinsson , pp. 25. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Peter Martinsson
peter.ekdahl@bth.se
Titel / Title: Det digitala konstverket ”Eve”
Översatt titel / Translated title: "Eve" The Digital Artwork
Abstrakt Abstract:

Ambitionen och målet med mitt projekt var att visualisera delar av en berättelse med hjälp av den senaste datortekniken. Detta tog sin form av en 3d-animation. Målet var inte att producera en färdig kortfilm utan att arbeta med utvalda delar. Projektet var indelat i tre block; en planerings- och researchfas, en produktionsfas och en reflektionsfas. Stora delar av magisterarbetet har bestått av att producera innehåll som sedan ska analyseras.

Med arbetet vill jag att folk ska få mer förståelse för 3d-tekniken som ett flexibelt och intressant konstverktyg. I denna reflektion som är beroende av produktresultatet försöker jag i ord beskriva den tekniska och estetiska vägen från koncept till produktion. För att få förståelse för mina resonemang i denna reflektion kommer jag att använda mig av bilder från min produktion.

Resultatet av magistern är en del av en arbetsprocess som kan analyseras och reflekteras. Med projektet har jag lärt mig att 3d inte är ett likriktat grafiskt verktyg utan en fascinerande konstform som är mer flexibel och personlig än vad man kan tro. Jag har funderat mycket kring det konstnärliga värdet i det jag har skapat och funderat mycket kring vad digital konst egentligen är och hur jag ser på det.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: 2d, 3d, 3d-animation, 3d-film, Animera , Animation , Cel-shading, Datorgrafik, Digital konst, Eve, Film, Grafik , Konst, Konstverk, Kortfilm, Ljussättning, Maya, Mocap, Modellering, Motion capture, Rendering, Tecknat, Texturering, Toon, Toonshade

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital Expressions
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Mats Persson
mats.persson@sofe.se
Examinator / Examiner: peter ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.
cload@evilemail.com
www.cloaddust.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: reflektion_av_magistern5.pdf (1617 kB, öppnas i nytt fönster)