Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jessica Aronsson; Susanne Edwardsson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Jessica Aronsson, Susanne Edwardsson
Titel / Title: Det goda bemötandet - en litteraturstudie om hur det goda bemötandet utmärker sig i demensvården
Abstrakt Abstract:

Oavsett i vilket sammanhang vi befinner oss i så är ett gott bemötande av betydelse. Har vi dessutom en nedsatt kognitiv förmåga, såsom vid demenssjukdom, är bemötandet av ännu större betydelse. Sett ur ett vårdarperspektiv ligger olika fenomen till grund för ett gott bemötande. Bakgrund: Tidigare studier visar att bemötande har betydelse inom demensvården och bemötandet har beskrivits utifrån olika aspekter/perspektiv där bemötandets möjligheter och svårigheter diskuteras. Syfte: Studiens syfte vara tt belysa det goda bemötandet i demensvården. Det finns brister inom detta område och därför tycker författarna att det goda bemötandet inom demensvården bör få mer uppmärksamhet. Resultat: Det framkom fem huvudkategorier som utmärkte det goda bemötandet i resultatet; bekräftelse, relation, kommunikation, agerande, utbildning. Diskussion: I diskussionen framkom att det finns begrepp/fenomen som är av särskild betydelse för att möjliggöra ett gott bemötande mellan vårdare och den demensdrabbade. Det ställer krav på vårdpersonalen lika så för "arbetsgivaren". En god omvårdnad fär det goda bemötandet utgör stommen är den bästa behandlingen för de personer som drabbats av demens.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: demens, bemötande, positiv relation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
teg@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: aronsson&edwardsson.pdf (1504 kB, öppnas i nytt fönster)