Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie Arkebäck; Frida Sjöblom , pp. 91+69+60. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Marie Arkebäck, Frida Sjöblom
marie.arkeback@gmail.com, adirfadirf@hotmail.com
Titel / Title: Integrera offentlig konst och planering!
Översatt titel / Translated title: Integrate public art and spatial planning!
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet belyser problematiken kring den offentliga konsten och hur den offentliga konsten bättre kan integreras i den kommunala planeringens beslutsprocess med hjälp utav en analys- och samarbetsmetod. Delar av analys- och samarbetsmetoden genomförs i fyra fallstudier i Eskilstuna och Uddevalla.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: offentlig konst, kommunal planering, interaktion, offentligt rum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/28/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Thörnqvist
anders.thornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00