Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Richard Krejstrup; Andreas Fredriksson Examensarbete BEE 98-07, pp. 43. Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing, 1998.

The work

Författare / Author: Richard Krejstrup, Andreas Fredriksson
Titel / Title: Databashanterare i Visual C++ för flygradiostationer
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet som är utfört för SAS Flight Academy innebär att modernisera hanteringen av flygradiostationer
för en flygsimulator från 1968. Detta görs med hjälp en PC som kopplas till det nuvarande datorsystemet med ett
parallellkort. I PC:n finns en Microsoft Access databas där all data lagras om världens alla flygradiostationer.
Informationen om flygradiostationerna finns lagrade på en CD-ROM som uppdateras ett antal gånger per år.
Klienten till databasen är programmerad i Visual C++ och använder Microsofts programbibliotek MFC för hantering
av databasen. Klienten har två uppgifter dels sköta hanteringen och dels uppdateringar av databasen.
Sedan skall även filer kunna genereras med information till flygsimulatorn.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: c++, databashanterare, flygradiostationer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Dataingenjör/Computer Engineer
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jörgen Andersson
Examinator / Examiner: Jörgen Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing
Inst för telekommunikation och signalbehandling S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.bth.se/its