Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Moberg; Ida Tuomisto Gustavsson , pp. 54. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Camilla Moberg, Ida Tuomisto Gustavsson
moberg_camilla@hotmail.com, ida_g_83@hotmail.com
Titel / Title: Ekonomisk information och effektivitet - Den ekonomiska informationsspridningens betydelse i ekonomistyrningen
Abstrakt Abstract:

Företag använder sig alltmer av ekonomisk information för att motivera sina anställda till ökad prestation på arbetsplatsen. Teorin menar att spridning av ekonomisk information medför delaktighet och på så vis blir motiverade att göra sitt yttersta på arbetsplatsen vilket i sin tur ska medföra att företagens effektivitet ökar. Är tillhandahållande av ekonomisk information en motiverande faktor?

Studien visar att tillgång till ekonomisk information gör att de anställda känner sig delaktiga men att det inte alls behöver betyda att motivationen ökar. I vår studie har därmed har inte heller motivation genom ekonomisk information någon betydelse för företagets effektivitet.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Ekonomistyrning, information, motivation, kognition, kommunikation, effektivitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 09/01/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
hgy@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00