Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Zara Aroseus; Emmie Langeström , pp. 38. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Zara Aroseus, Emmie Langeström
Titel / Title: Skapa teamkänsla vid distansarbete -en studie på RFV Data
Översatt titel / Translated title: To create teambuilding in distributed projects
Abstrakt Abstract:

Den här rapporten är resultatet av ett magisterarbete på 20 poäng som bedrivits på RFV Data i Karlskrona. Vi har där studerat IT-utvecklingsarbete där flera orter är inblandade, med utgångspunkt från ett nystartat kontor på distans. I rapporten diskuteras hur vi tror att distribuerade IT-utvecklingsprojekt kan underlättas genom att skapa tätare samarbete och arbete i team. Diskussionerna behandlar även hur utvecklingsprocessen RUP kan stödja skapandet av teamkänsla i distansprojekt. I rapporten skriver vi vad vi menar med teamkänsla och hur vi tror att distribuerat arbetet kan underlättas samt hur det kan utföras praktiskt med hjälp av olika verktyg. Vi stödjer våra diskussioner och tankar på vetenskaplig litteratur där begreppen så som kunskap, förmedling av kunskap och lärande organisationer bearbetas.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: RUP, kunskap, kunskapsöverföring, lärande organisation, teamarbete och teamkänsla.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Olle Lindeberg, Mårten Pettersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: RFV Data

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: