Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sandra Andersson; Josefin Henrysson 2004:06, pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Sandra Andersson, Josefin Henrysson
Titel / Title: Det kulturella mötet mellan vårdpersonal i Sverige och personer med invandrarbakgrund - en litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: The cultural meeting between care staff in Sweden and persons with immigrant background - a literature study
Abstrakt Abstract:

Invandringen i Sverige har ökat under de senaste decennierna, detta har gjort att Sverige gått från att bestå av relativt få kulturer till att bli mångkulturellt. Att beskriva faktorer som påverkar förståelsen för kulturella olikheter i mötet mellan vårdpersonal i Sverige och personer med invandrarbakgrund var syftet med litteraturstudien. Studien baserades på nio vetenskapliga artiklar och materialet bearbetades genom innehållsanalys. Resultatet visade att det finns kulturella olikheter i mötet mellan vårdpersonal och personer med annan kulturell bakgrund än den svenska. Många invandrare har svårt att anpassa sig till sitt nya hemland, både språkligt och kulturellt, vilket avspeglas som ett problem i den allmänt stereotypa vården. Vikten av kulturellt relevant vård är ett ständigt återkommande inslag. Behövet av mångkulturell utbildning i vården är stort. Ökad ömsesidig kunskap och förståelse för kulturella olikheter kan bidra till en bättre och säkrare vård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: omvårdnad, invandrare, patient, tvärkulturell, Sverige

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
thomas.eggers@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kulturella.pdf (1422 kB, öppnas i nytt fönster)