Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Fransson MSC-2004:16, pp. 38. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Elisabeth Fransson
Titel / Title: Krav på kraven - Varför kravspecifikationer inte uppdateras och vad det kan ge för konsekvenser
Abstrakt Abstract:

Detta magisterarbete fokuserar på kravhantering i systemutvecklingsprocessen. Mer specifikt handlar det om uppdatering av kravspecifikationen då nya krav tillkommer. Detta är en aktivitet som ofta förbises och jag har velat se varför samt vilka konsekvenser det kan leda till. Det referensföretag där undersökningen utfördes är ITT Flygt i Emmaboda och Solna, som har intern utveckling av system för sin verksamhet. Tillvägagångssättet i undersökningen har främst varit intervjuer, men även studier av de dokument som finns i verksamheten. En slutsats är att en del av de skälen till att uppdatering av kravspecifikationen inte görs är för att kravspecifikationen inte har alla de användningsområden som litteraturen förespråkar. En annan anledning är att det inte är en aktivitet som prioriteras. En korrekt hantering av kravspecifikationen ger fördelar så som kontroll över tid och resurser i projektet så att resurserna kan läggas på de förändringar som är i störst behov av förändring.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: Krav, kravspecifikation, kravhantering, uppdatering av krav

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Olle Lindeberg
olle.lindeberg@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: ITT Flygt AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: krav_pa_kraven.pdf (223 kB, öppnas i nytt fönster)