Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Soory Panahi , pp. 36. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Soory Panahi
soory.panahi@misa.se
Titel / Title: Arbetsgivares attityd mot personer med funktionshinder? – En kvalitativ undersökning av arbetsgivares attityd gentemot personer med funktionshinder som anställda och praktikanter?
Översatt titel / Translated title:
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns skillnader i attityder hos de arbetsgivare som har anställt personer med funktionshinder, jämfört med de arbetsgivare som tog emot personer med funktionshinder som praktikanter, i grupperna över sex månader och under sex månader, samt om arbetsgivarens attityd har påverkat längden på praktiken?
Metoden var kvalitativa intervjuer med sex arbetsgivare som varit i kontakt med Misas dagliga verksamhet.
Resultatet visade framförallt att störst skillnad i attityd, mellan intervjupersonerna som anställt personer med funktionshinder och dem som tog emot praktikanter med funktionshinder. Arbetsgivare som anställde personer med funktionshinder hade mer tillit och förtroende för personen och ansåg att personer med funktionshinder kunde uppfylla deras krav, samt att lönebidrag var största anledningen att anställa personer med funktionshinder. Arbetsgivarna som tog emot praktikanter med funktionshinder trodde däremot inte att personer med funktionshinder kunde uppfylla arbetskraven samt fungera väl utifrån alla faktorer som är viktiga på arbetsplatsen. Resultatet visar att det finns mer likhet mellan arbetsgivarnas attityder i alla grupperna när det gäller känslor.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology
Nyckelord / Keywords: Arbetsgivare, funktionshinder, anställning, praktikant, arbetsträning, dagligverksamhet, attityd

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8tcf2b
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 04/14/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele, PhD
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Misa

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012panahi.pdf (260 kB, öppnas i nytt fönster)