Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tea Korkeakunnas , pp. 56. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Tea Korkeakunnas
teakoh061@studentmail.oru.se
Titel / Title: Medarbetarskap – en studie av medarbetarskap i en arkitektbyrå
Abstrakt Abstract:

Companies and organizations recognize the importance of collaboration to develop responsibility and ability of change in the workplace. The concept of collaboration was a relatively new idea in business in the late 1980s. In a Nordic context, collaboration is a traditional approach that companies use successfully for competition, survival and development. Collaborative organizational efforts cover management of committed people who can help companies achieve flexibility, customer loyalty, innovation and economic success on a challenging and competitive market. Many theorists believe that collaboration is the key to integrating technology, financial competence and innovation. But there are few empirical studies of the subject. This essay is a qualitative study of how the employees in a Finnish architect firm experience empowerment of employees. The purpose of this study is to explore work based collaboration and learning.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Företag och organisationer har upptäckt vikten av medarbetarskap för att utveckla ansvarstagande och förändringsförmåga på arbetsplatserna. Medarbetarskap är ett relativt nytt begrepp i affärsvärlden på slutet av 1980-talet. I ett nordiskt sammanhang är medarbetarskap en traditionell metod som företag använder i konkurrensen, överlevning och utvecklingen. Organisatoriska insatser för ett fungerande medarbetarskap omfattar engagerade människor som kan hjälpa företag att uppnå flexibilitet, kundlojalitet, innovation och ekonomisk framgång i en utmanande affärsvärld. Många teoretiker tror att medarbetarskap är nyckeln till framgångsrik integration av teknik, till finansiell kompetens och produktiva innovationer. Men det finns få empiriska studier i ämnet. Denna uppsats är en studie av hur anställda i en finsk arkitektbyrå upplever medarbetarskap. Syftet är att undersöka medarbetarskap och lärande.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Nyckelord / Keywords: Medarbetarskap, lärande, ledarskap, engagemang, kommunikation, ansvar och inflytande.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8rpe7y
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 02/21/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hansson
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson-Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0729455214

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012korkeakunnas.pdf (425 kB, öppnas i nytt fönster)