Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Sandberg MEE05:10, pp. 99. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2005.

The work

Författare / Author: Daniel Sandberg
daniel.sandberg@gmail.com
Titel / Title: Automatiserad unit testning
Översatt titel / Translated title: Automated unit testing
Abstrakt Abstract:

Dagens utveckling av mjukvara går snabbare och snabbare
samtidigt som mjukvaran blir allt mer komplex. Att under dessa
omständigheter kunna bibehålla en lika om inte högre kodkvalité
är en utmaning. På UIQ bestämde de sig för att undersöka om ett
automatiserat unit test kunde hjälpa dem.
Metoderna för att komma fram till resultaten i denna rapport har
varit intervjuer, en enkät, intern information och litteratur så som
forskningsartiklar m.m.
Denna rapport är en utredning av automatiserade test, vad man
bör tänka på, vilka fördelarna är, vilka testfall som är möjliga att
automatisera med mera. Rapporten kommer även att presentera
grunderna i testning av mjukvara, en introduktion till eXtreme
Programming och Test-Driven Development samt hur testningen
utförs på UIQ idag.
Då jag kom fram till att ett automatiserat unit test skulle passa sig
bra på UIQ kommer jag i slutet av denna rapport presentera ett
implementerings förslag. Man bör även införa en test driven
utvecklings metodik för att säkerhetsställa att det kommer att
utvecklas automatiserade testfall.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det första en utvecklare tänker på när man hör de tre magiska orden automatisk unit
testning är att han äntligen slipper sitta med den tråkiga testningen. Medan chefen och
ekonomiansvarige börjar räkna på hur mycket pengar de kan spara efter de sagt upp halva
testavdelningen. Tyvärr får båda tänka om då oftast den automatiska testningen har lika
lång utvecklingstid men förhoppningvis om den blir lyckad så förbättrar den kodkvalitén.
Vilket kan vara minst lika mycket värt som att man sparar några kronor i minskade
personalkostnader.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Automatiserad unit testning, eXtreme Programming, Test-Driven

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Råhlén
gunnar.rahlen@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Råhlén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: UIQ Technology AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: automatiserad_unit_testning.pdf (1461 kB, öppnas i nytt fönster)