Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åsa Carlsson; Anna Lindqvist; Lena Öman , pp. 51. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Åsa Carlsson, Anna Lindqvist, Lena Öman
Titel / Title: Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Översatt titel / Translated title: Personnel promotion a part of the companies strategy work
Abstrakt Abstract:

Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på vilka nyckeltal som de undersökta företagen använder och hur de ingår i företagens strategiarbete när det gäller personalbefrämjande åtgärder.

Vi har konstaterat att personalbefrämjande åtgärder och nyckeltal ingår i strategiarbetet hos de undersökta företagen. Företagen ser sin personal som en resurs värd att vårda. Vår uppfattning är att det lönar sig att satsa på en frisk och välmående personal som i slutändan ger lönsamhet för företagen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: personalbefrämjande åtgärder, strategi, friskvård, nyckeltal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Wittbom
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Gapro och Tarkett

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carlsson lindqvist öman.pdf (250 kB, öppnas i nytt fönster)