Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Björn Ljunggren; Victoria Wiktorsson , pp. 100. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Björn Ljunggren, Victoria Wiktorsson
blj@bth.se, viwi05@student.bth.se
Titel / Title: Ny struktur för styrning - Att skapa ett balanserat styrkort för en kommunal verksamhet
Översatt titel / Translated title: A new structure for control - to create a balanced scorecard for municipal economical administration of a municipality
Abstrakt Abstract:

Syfte
Vi ska arbeta fram ett balanserat styrkort för Ronneby Kommuns kommunledningskontor med näringslivsinriktning. Vidare vill vi beskriva våra erfarenheter av denna process som vi själva deltar i.

Metod
Detta är ett projektarbete som bygger på ett arbete med en projektgrupp, en inre grupp samt intervjuer med berörda personer inom näringslivet i Ronneby kommun. Dessutom har en webbenkät och en ”tycka till dag” genomförts för att komplettera arbetet. Berörda personer har valts ut för att få fram relevanta fakta och synpunkter om vad som är viktigt för ett väl fungerande näringsliv.

Slutsats
Arbetet har resulterat i ett balanserat styrkort för Ronneby Kommuns kommunledningskontor med näringslivsinriktning. Vidare visar studien hur processen med att skapa ett balanserat styrkort i en kommunal verksamhet har gått till.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose
This thesis shows how to create a balanced scorecard for the municipal economical administration of the municipality of Ronneby. The aim is also to describe our experiences of this process in which we both co-operate.

Method
This project is a co-operation between a project-group, a special group and people involved in the economical municipal organisation of the municipality of Ronneby. An investigation on the Internet as well as a workshop and know-how from people connected to the economical life has completed the study.

Results
The result of this work is a balanced scorecard for the municipality of the economical administration of Ronneby. The study also shows the process of creating a balanced scorecard for a municipality.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Balanserat styrkort, Balansed Scorecard, Ekonomistyrning, Näringsliv, Kommunal verksamhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 01/24/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
hgy@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ny struktur för styrning.pdf (645 kB, öppnas i nytt fönster)