Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jesper Jönsson , pp. 76. COM/School of Computing, 2012.

The work

Författare / Author: Jesper Jönsson
jeppa@nobrainer.se
Titel / Title: W3C Geolocation API ur ett utvecklarperspektiv
Översatt titel / Translated title: W3C Geolocation API from a developer’s perspective
Abstrakt Abstract:

The goal of this thesis is to investigate the W3C Geolocation API from a developer’s perspective, focused on whether it makes development of location-based applications more accessible to developers. This has been investigated by looking at available ways to locate, possible uses, the functionality offered, the necessary level of prior knowledge needed for a developer and requirements on developer tools.
This has been achieved through studies in relevant areas, a thorough introduction to W3C Geolocation API functionality, and by using the API to develop two different location-based applications as a demonstration. Testing of applications, on different platforms and in different environments, in conjunction with investigation of the rest of the material has shown that W3C Geolocation API in many ways actually makes development of location-based applications more accessible for developers. The API also provides fully adequate functionality and quality to meet the requirements for development of both simple and very advanced location-based applications.


Målet med denna uppsats är att undersöka W3C Geolocation API ur ett utvecklarperspektiv, fokuserat på om den gör utveckling av positionsbaserade applikationer mer tillgänglig för utvecklare. Detta har undersökts genom att titta på vilka positioneringstekniker som är tillgängliga, vilka användningsområden som är möjliga, vilka funktioner som erbjuds och vilka krav som ställs på utvecklaren i form av kunskap och utvecklingsverktyg.
Detta har åstadkommits genom studier på relevanta områden, en genomgående introducering av vad W3C Geolocation API har att erbjuda för funktioner, samt användning av API:n i form av två egenutvecklade applikationer. Tester av applikationerna, på olika plattformar och i olika miljöer, har sedan tillsammans med utredning av resten av materialet visat på att W3C Geolocation API på många sätt gör utveckling av positionsbaserade applikationer mer tillgänglig för utvecklare samt erbjuder fullt tillräcklig funktionalitet och kvalitet för att tillgodose de krav som ställs för önskvärda användningsområden.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: W3C Geolocation API, Geolocation, W3C, HTML5, JavaScript, Google Maps, positionsbaserad applikationsutveckling

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8w57yq
Program:/ Programme Data- och systemvetenskap
Registreringsdatum / Date of registration: 07/12/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Roos, Stefan Johansson
mikael.roos@bth.se, stefan.johansson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012jönsson.pdf (1306 kB, öppnas i nytt fönster)