Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Ström MSC-2005-04, pp. 52. TEK/avd. för programvaruteknik, 2005.

The work

Författare / Author: David Ström
pt00dst@student.bth.se
Titel / Title: Purposes of Software Architecture Design
Översatt titel / Translated title: Syften med Programvaruarkitekturer
Abstrakt Abstract:

Software architecture design as an engineering field has evolved greatly during the last 15
years, which is evident by the number of methods, styles, patterns, and guidelines available
for its practitioners in industry.
This paper takes a closer look at the purposes behind this field to reveal the level of
discrepancy in pursued purposes between industrial practitioners and published methods for
software architecture design. In our research surveys of architecture design methods and of
purposes at a number of industrial practitioners resulted in two sets of purposes which were
eventually compared and the level of discrepancy identified.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Mjukvarudesign är ett område inom mjukvaruindustrin som utvecklats omfattande under de senaste 15 åren, vilket synliggjorts av de nya metoder, designstilar, designmönster och paradigmer som gjorts tillgängliga för mjukvaruutvecklare idag.
Den här uppsatsen gör en djupgranskning av syftena bakom detta arbetsområde för att upptäcka eventuella skillnader mellan de syften som framhålls av befintliga arkitekturmetoder och de syften som åtsträvas av utövare inom mjukvaruindustrin.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Software architecture design, design purposes, design methods.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 02/11/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Svahnberg
Mikael.Svahnberg@bth.se
Examinator / Examiner: Mikael Mattson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mse_2005_04.pdf (292 kB, öppnas i nytt fönster)