Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Granberg , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Helena Granberg
Titel / Title: Finansieringsalternativ för småföretag
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur småföretag ser på sin finansiering.

Metod: Kvalitativa intervjuer på åtta småföretag i Ronnebytrakten.

Slutsatser: Resultatet av intervjuerna indikerade på att valet av finansieringsmetod berodde främst på anskaffningskostnaden, inte på kapitalkostnaden i verksamheten.
Intervjuerna indikerade även på att småföretagen i finansieringsfrågor tänkte i likviditetstermer i större utsträckning än i expansionstermer.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: finansiering, småföretag

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: finansieringsalternativ för småföretag.pdf (368 kB, öppnas i nytt fönster)