Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Löfnertz; Sandra Pålsson , pp. 28. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Jenny Löfnertz, Sandra Pålsson
jelo02@student.bth.se, sapa03@student.bth.se
Titel / Title: Onlineboklådors existens - En studie om kundens transaktionskostnader
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll kundens transaktionskostnader för bokköp har för betydelse när det kommer till onlineboklådornas existens.

Undersökningsdesign: I denna uppsats har en enkätundersökning gjorts med hjälp av campusstudenter på BTH. Enkäten skickades ut via mail samt att den delades ut till slumpmässigt utvalda studenter på campus.

Slutsats: Av studien vi har gjort kom vi fram till att transaktionskostnader för kunden har en viss betydelse när det kommer till existensen av onlineboklådor.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Onlineboklådor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 05/21/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
hsa@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lofnertz,palsson.pdf (187 kB, öppnas i nytt fönster)