Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Gren , pp. 16. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Emma Gren
Titel / Title: Barns välmående och föräldrars stress
Översatt titel / Translated title: Childrens wellbeing and parents stress
Abstrakt Abstract:

Syftet med undersökningen är att ta reda på om och hur barn påverkas om föräldrarna arbetar mycket och stressar. Frågeställning är hur påverkas barnens välmående då föräldrarna upplevs stressade och aldrig har tid. Hypotesen är att det finns ett samband mellan att barn mår psykiskt dåligt och att föräldrarna stressar, arbetar mycket och sällan har tid. Undersökningen är gjord i två sexor där föräldrarna fick svara på enkäter och barnen intervjuades. Korrelationer och t-test användes för att visa att både föräldrar och barn tycker att vardagssituationen kan kännas stressad. Föräldrarna uppger att barnen känner sig stressade samt att barnens beteende ändras vid längre ledighet då tempot är lugnare. Barnen är dock mer positiva än föräldrarna och tycker inte att vardagen känns lika stressad.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Stress, välmående

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: barns_valmaende.pdf (192 kB, öppnas i nytt fönster)