Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Boman; Kristin Johansson; Carolina Nilsson , pp. 66. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Jenny Boman, Kristin Johansson, Carolina Nilsson
ie99jbo@student.bth.se, ie99kjo@student.bth.se, ie99cni@student.bth.se
Titel / Title: Intellektuellt kapital - motiv för och emot visualisering av immateriella tillgångar
Översatt titel / Translated title: Intellectual capital - motives for and against a visualisation of intangible assets
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen är att ur ett ledningsperspektiv öka förståelsen för motiven till varför/varför inte kunskapsintensiva tjänsteföretag väljer att visualisera intellektuellt kapital.

I uppsatsen har den kvalitativa metoden använts. Vi har samlat in primärdatan genom telefonintervjuer och frågeformulär via e-mail. I analysen har vi tolkat den insamlade datan för att kunna få en förståelse av forskningsfrågan.

Det som tydligt framträder i vår undersökning är att kunskapsintensiva tjänsteföretag väljer att visualisera intellektuellt kapital för att visa sitt verkliga värde, erhålla uppmärksamhet och utvecklas internt. De som väljer att inte visualisera ser det svåra i att värdera immateriella tillgångar då det inte finns någon standardiserad och vedertagen metod, samt att det tar stora resurser i anspråk.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Intellektuellt kapital, Immateriella tillgångar, Kunskapsföretag

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
peterstevrin@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Jenny Boman tel 0457-26388
Kristin Johansson tel 0457-13878
Carolina Nilsson tel 0457-27942

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: intellektuelltkapital.pdf (437 kB, öppnas i nytt fönster)