Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mansoureh Haji-Asadollah; Elisabeth Klint , pp. 67. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Mansoureh Haji-Asadollah, Elisabeth Klint
mahv04@student.bth.se
Titel / Title: Konkurrensens och marknadstypens påverkan vid utformning av styrmedel
Översatt titel / Translated title: The sort of market and competitions influence on shaping of means of control, a study of private companies
Abstrakt Abstract:

The purpose with this study is that examine if the contingency factors as sort of market and competition can affect the companies, which means of control they apply.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med uppsatsen är att studera om situationsfaktorer som konkurrens och marknadstyp påverkar företag vid tillämpning av styrmedel
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: konkurrens, marknad, situationsfaktorer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Business Administration
Registreringsdatum / Date of registration: 09/18/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lövstål,Eva
eva.lovstal@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: privata företag över hela landet
Anmärkningar / Comments:

0737-782037

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mansoure.elisabeth.uppsats6.9.pdf (577 kB, öppnas i nytt fönster)