Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eric Bäcklund; Johan Olsson , pp. 18. TKS/Medieteknik, 2006.

The work

Författare / Author: Eric Bäcklund, Johan Olsson
erba03@student.bth.se, jooh03@student.bth.se
Titel / Title: Mobiltech AB Webbapplikation
Översatt titel / Translated title: Mobiltech AB Web application
Abstrakt Abstract:

Elektronikföretaget Mobiltech AB i Karlskrona, Blekinge, var i behov av en ny
webbapplikation och visade sitt intresse i att låta oss utveckla en ny mer dynamisk lösning åt
dem. Deras mål med systemet var att de själv enkelt via ett webbadministrations gränssnitt
skulle kunna redigera alla information på deras företags webbsida.
Systemet som helhet omfattas av kategorier, informationssektioner samt en erbjudande panel.
Som via en lösning av kod struktur och design, som vi från grunden byggt upp för att passa de
behov som finns, bildar en administrerbar sida.
Vi utvecklade projektet genom att använda oss av PHP5 och MySQL5. Dessa tekniker är
något som vi har använt oss av genomgående under våra år på utbildningen. Vi valde dessa
tekniker efter att ha övervägt fördelar och nackdelar samt undersökt andra lösningar som vi
känner till. Vi valde även dessa mjukvaror på grund av att vi kände att vi hade mest kunskap
och tillit till dem, samtidigt som de skulle fylla våra mål och önskningar på ett smidigt och
effektivt sätt. När det gäller den visuella biten valde vi att använda oss av de standarder som
finns, XHTML 1.1 Strict och CSS2.
För att nå vårat slutmål på detta projekt använde vi oss av de kunskaper vi tidigare skaffat på
vår utbildning mot webbteknik, samt genom ett engagerat sökande kring de informations bitar
som vi sedan tidigare inte kände att vi riktigt behärskade eller ens fått möjlighet att tillämpa.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Mobiltech AB, PHP, MySQL, Webbapplikation, Web application

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 10/10/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
mattias.schertell@bth.se
Examinator / Examiner: Mattias Schertell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Mobiltech AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: erba03_jooh03_slutreflektion_kandidatarbete.pdf (256 kB, öppnas i nytt fönster)