Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Karlsson; Anna Lundin , pp. 22. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Linda Karlsson, Anna Lundin
Titel / Title: Kön och ålders betydelse beträffande arbetstillfredsställelse utifrån JCM
Abstrakt Abstract:

Studien avser att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors arbetstillfredsställelse definierat som aspekter av arbetssituationen enligt Hackman och Oldhams (1976, 1980 i Arnold et al., 1998) Job Characteristics Model, och om det finns några skillnader i ålder vad gäller arbetstillfredsställelse utifrån JCM. Det var en explorativ undersökning eftersom mycket av tidigare forskning har fått varierande resultat, och vi ville se vad vi skulle få för resultat. Metoden som har använts är kvantitativ och syftet har undersökts med hjälp av en enkät. Som teoretisk bakgrund användes Hackman & Oldhams ”Job Characteristics Model” (JCM) (1976, 1980) och den användes även vid utformningen av enkäten. Urvalet bestod av 49 deltagare inom Landstinget i Karlskrona och Ronneby. Ett T-test gjordes för att se om det fanns några skillnader mellan kön och arbetstillfredsställelse, vilket inte var fallet. Det gjordes också ett T-test mellan kön och enskilda frågor, det blev då signifikanta skillnader på påstående fyra (Jag får uppskattning från människor utanför min arbetsplats för det arbete jag utför), sex (Det jag utför i mitt arbete är meningsfullt för mina kolleger) och tolv (Jag får uppskattning från andra människor i organisationen för det arbete jag gör). En Pearsonkorrelation gjordes för att se om det fanns någon skillnad mellan ålder och arbetstillfredsställelse, inte heller här hittades något signifikant samband. För att testa reliabiliteten på enkäten gjordes ett Cronbach Alpha-korrelationstest, och därefter en Pearsonkorrelation för att se vad som behövde ändras i beräkningarna. Det gjordes också en Pearsonkorrelation mellan själva aspekterna i JCM, där upptäcktes en del signifikanta samband.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: arbetstillfredsställelse, job characteristic model, kön, ålder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/18/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Petri Laukka
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats.pdf (114 kB, öppnas i nytt fönster)