Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ingegerd Gustavsson; Birgitta Folkesson , pp. 27. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Ingegerd Gustavsson, Birgitta Folkesson
Titel / Title: Hantering av systemdokument
Abstrakt Abstract:

All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns.
Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk.
Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken skall kunna utnyttja denna information krävs att informationen lagras på ett enkelt och överskådligt sätt där man lätt kan söka uppgifter. Lösningen skall vara Web-baserad så att alla användare skall kunna utnyttja informationen både internt och externt via företagets intranet.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: systemdokument, dokumenthantering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Gustafsson, Monica Danielsson
Göran.Gustafsson@bth.se
Examinator / Examiner: Richard Krejstrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Flextronics WE