Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linus Lundin; Tina Nilsson , pp. 31. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Linus Lundin, Tina Nilsson
Titel / Title: 3D-objekt via metoden kollage
Abstrakt Abstract:

Datortekniken har utvecklats vilket innebär att man kan göra mer högupplösta 3D-objekt (se ordlistan) som ser mer realistiska ut än sina föregångare vilket har skapat en trend där 3D-objekten ska vara realistiska. Vi vill bryta den realistiska trenden genom att ta inspiration från det konstnärliga fältet vilket ledde oss till att undersöka de metoder som surrealisterna kan ha använt. Surrealismen innebär att konstnären vill fånga sina inre visioner och drömbilder.

Undersökningen sker med fokus på metoden kollage, utklippta bilder som sätts ihop till en bild, såsom bland annat Max Ernst utförde det. Vidare testas våra egna varianter av kollage och därefter diskuteras arbetsflödet i de olika varianterna. Resultatet visar hur kollage kan se ut när det har inslag av surrealism, samt hur kollage kan användas för att skapa 3D-objekt.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: 3D, Kollage metod, Max Ernst, Polygoner, Surrealism

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdnjy
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rebecka Molin
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00